Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89)

Φατσέας Παναγιώτης
ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών
Έδρα:6ο ΠΕΚΕΣ
pfatseas@sch.gr