Συντονισμός

Οργανωτικός Συντονιστής:                              Καμήλος Νικόλαος, ΠΕ70 Δασκάλων
Αναπληρωτής Οργανωτικός ΣυντονιστήςΘεριανός Κωνσταντίνος,ΠΕ78,Κοινωνικών Επιστημών
Γραμματεία:                                                         
Ελένη Φασούλα, ΠΕ05
                                                                                      (με διάθεση από Π/θμια Εκπαίδευση Δ΄Αθήνας)
Τηλ. Γραμματείας                                               2131617442