Δασκάλων (ΠΕ 70)

Ζουγανέλη Άννα
ΠΕ70 Δασκάλων
Γραφείο 107
2131617444
annzoug@yahoo.gr


Καμήλος Νικόλαος
ΠΕ70 Δασκάλων
Γραφείο 106
2131617443
nikkamilos@gmail.com


Καμπούρμαλη Ιωάννα
ΠΕ70 Δασκάλων
Γραφείο 107
2131617444
ioankampourma@gmail.com


Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
ΠΕ70 Δασκάλων
Γραφείο  10
2131617458
xpapado@gmail.com


Χριστοπούλου Ευσταθία
ΠΕ70 Δασκάλων
Γραφείο  109
2131617448
echristop64@gmail.com