Γεωπονίας Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88 )

Σωτηροπούλου Δήμητρα-Ευτέρπη
ΠΕ88 Γεωπονίας Διατροφής και Περιβάλλοντος
Έδρα:3ο ΠΕΚΕΣ
disotiropo@sch.gr