Τα χέρια δε χτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε

Πολλές φορές στο νηπιαγωγείο προκύπτουν προστριβές, καθώς τα παιδιά δεν έχουν μάθει να μοιράζονται.
Γι αυτό διαβάσαμε το βιβλίο «Τα χέρια δε χτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε» και φτιάξαμε μια ομαδική εργασία.

Αφήστε μια απάντηση