Παίζουμε με τα μέσα μεταφοράς!

  • Παίζουμε με τα μέσα μεταφοράς (κάντε κλικ επάνω στην εικόνα)!

  • Από ποια φωνούλα αρχίζει το κάθε όχημα; (κάντε κλικ επάνω στην εικόνα)

  • Μέτρησε τα μέσα μεταφοράς και βρες το σωστό αριθμό- κάντε κλικ επάνω στην εικόνα! (Οδηγίες για το φύλλο εργασίας: όταν το παιδί επιλέξει τους αριθμούς πατήστε το μπλε κουμπί Finish και στη συνέχεια την επιλογή check my answers)

  • Ιδέες για κατασκευές!

   

(πηγή)                                                        (πηγή)

   

(πηγή)                                          (πηγή)