ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα  με το αριθμ. 13 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2847 ΦΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ, το σχολείο  μας  επιλέχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα <<Εργαστήρια Δεξιοτήτων>>.Το σχέδιο δράσης του τμήματος και το σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας  τα οποία συντάξαμε και αναρτήσαμε στην πλατφόρμα  moodle του  Ι.Ε.Π είναι αυτά που θα καθορίσουν όλες τις δράσεις του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι έντεκα (11) μαθητές και μαθήτριες  του σχολείου μας με τις δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

Στα πλαίσια των 4 Θεματικών Κύκλων του προγράμματος  και δεδομένων των δυσχερών συνθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς λόγω Covid (τηλεκπαίδευση για σημαντικό χρονικό διάστημα, περιορισμοί στην εφαρμογή βιωματικών δράσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών, αποχή από το σχολικό περιβάλλον κτλ.),  καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας το πρόγραμμα,καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες -στόχοι του 21ου αιώνα : αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα, ανεκτικότητα, πρωτοβουλία,εθελοντισμό παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα κτλ).

Σας παραθέτουμε όλα τα σχέδια δράσεων καθώς και το παραγώμενο υλικό:

Α_Υπόδειγμα_Σχέδιο Δράσης του Τμήματος_ΣΔτΤ

Β.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΓΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΔτΤ Θεμ.Κύκλος ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑΕΥ ΖΗΝ

Δ._Υπόδειγμα ΣΔτΤ_Θεμ. Κυκλος_ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) 

Ε.Υπόδειγμα ΣΔτΤ_Θεμ. Κυκλος ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Ζ.Υπόδειγμα ΣΔτΤ_Θεμ. ΚυκλοΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ