Έρευνα-Ενίσχυση σχολείου -οικογένειας

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας που έχει να κάνει με την ενίσχυση της σχέσης του σχολείου με την οικογένεια, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς με τη μορφή google form, που στόχο  είχε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουμε υλοποιήσει.

Από τους 40 γονείς απάντησαν οι μισοί (20 συμμετέχοντες)

Η αρχική μας ερώτηση ήταν κατά πόσο συχνά συμμετείχαν οι γονείς στις μηνιαίες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για ενημέρωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό, σπάνια συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις ενώ μόνο το 20% ερχόταν πάντα στις συναντήσεις.

Screenshot 193

Επόμενο ερώτημα : “Αν συναντηθήκατε ή συνομιλήσατε εξ αποστάσεως με τους εκπαιδευτικούς πώς αξιολογήσατε την ποιότητα  της επικοινωνίας” Σε ποσοστό 85%, βρήκαν εξαιρετικη την ποιότητα επικοινωνίας.

Screenshot 194

Διοργανώθηκαν σεμινάρια μέσω της σχολικής μονάδας αλλά και σε συνεργασία με το δημοτικό σχολείο της πόλης μας τα οποία απευθύνονταν στους γονείς και κοινοποιούνταν σε αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφισών στο χώρο του σχολείου. Το 80% τα βρήκαν πολύ χρήσιμα.

Screenshot 195

Η πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου βρίσκει την πλειοψηφία πολύ ικανοποιημένη ενώ μόνο 1 άτομο δηλώνει μέτρια ικανοποιημένο.

Screenshot 196

Εξαιρετική ήταν και η ποιότητα ενημέρωσης μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ 1 άτομο τη χαρακτήρισε μέτρια.

Screenshot 197

Οι γονείς δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στις σχολικές εκδηλώσεις και νιώθουν πως συνέβαλλαν στην επίλυση προβλημάτων.

Screenshot 198

Στο ερώτημα ανοιχτού τύπου, για το ποιές πτυχές της επικοινωνίας χρειάζεται να βελτιωθούν, Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει πως η επικοινωνία ήταν άριστη, αβίαστη και αποτελεσματική. Ένας γονέας ανέφερε πως χρειάζεται λίγο περισσότερη ελαστικότητα σε θέματα που προκύπτουν. Το σχολείο θα το λάβει υπόψιν για τις επόμενες χρονιές.

Screenshot 199 Screenshot 200

Το μεγαλύτερο ποσοστό μας συστήνει να συνεχίσουμε το έργο μας όπως ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας γονέας μας ζητά να δείξουμε περισσότερη κατανόηση στις εργαζόμενες μητέρες, άλλος ένας ζητά να ασχοληθούμε περισσότερο με θέματα που αφορούν τη φύση και άλλος ένας προτείνει να γίνει περισσότερη ενημέρωση και ενασχόληση με θέματα που αφορούν την ενδοσχολική βία. Όλες οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψιν.

Screenshot 201Screenshot 206 Screenshot 205 Screenshot 204 Screenshot 203Screenshot 202

Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, 19 στους 20 γονείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Αυτή η συντριπτική πλειοψηφία καταδεικνύει την επιτυχία των δράσεων επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουμε υλοποιήσει, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να παρέχουμε άριστη υποστήριξη στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των διαδικασιών μας, ενσωματώνοντας τις προτάσεις και τα σχόλια των γονέων για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

Screenshot 207