Φυσιολάτρες σε Δράση!

Οι Μικροί Εξερευνητές νο2 παρουσιάζουν το πρόγραμμα : “Φυσιολάτρες σε δράση” , από τον Θεματικό Κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον, ενότητα : Περιβάλλον, των εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο, το πρόγραμμα υπογραμμίζει τους Στόχους 11 & 15 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν ως θέμα τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και τη ζωή στη στεριά.

Μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδο-συνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να:

  • εξοικειωθούν με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι), το περιαστικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
  • ανακαλύψουν ίχνη του οικοσυστήματος
  • γνωρίσουν είδη χλωρίδας και πανίδας
  • κατανοήσουν τη σημασία που έχει το φυσικό περιβάλλον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
  • πληροφορηθούν για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
  • εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή τους
  • συνειδητοποιήσουν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον ανακαλύπτοντας τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου
  • κινητοποιηθούν και να διασκεδάσουν απολαμβάνοντας παιχνίδια στη φύση
  • δημιουργήσουν έργα σχετικά μ’ αυτή.