Οι Μικροί Εξερευνητές περπατούν τα βήματα για τη ζωή!

Εργαστήρια δεξιοτήτων

Θεματικός Κύκλος: Ζω καλύτερα- Εύ ζην.

Πρόγραμμα για την Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος)

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Α) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:Δημιουργική σκέψη, κριτική σκέψη, Αποδοτική επικοινωνία, Διαπροσωπικές σχέσεις, αυτογνωσία , ενσυναίσθηση, διαχείριση συναισθημάτων, αντιμετώπιση του στρες, αποφασιστικότητα, επίλυση προβλημάτων.

Β) ΣΤΟΧΟΙ: Να μπορέσουν τα παιδιά να δεθούν ως ομάδα αναγνωρίζοντας παράλληλα την διαφορετικότητα τους, να μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, να δουλευτούν στην ενσυναίσθηση, να ανακαλύψουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους , να ανακαλύψουν το πως μπορούν να προσφέρουν και να νιώσουν χρήσιμοι αναλαμβάνοντας υπευθυνότητες μέσα στην ομάδα, να οδηγηθούμε στην διαμόρφωση κοινώς αποδεκτών και μη τρόπων συμπεριφοράς (το παιχνίδι που ενώνει), να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη και συνεργατικότητα αλλά και το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα μας.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και δείτε πως δουλέψαμε με τα παιδιά μέσα σε ένα μεγάλο σύνολο εργαστηρίων βιωματικά, διερευνητικά ανακαλυπτικά μα πάνω από όλα διασκεδαστικά!