ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς taxisnet

Εγγράφονται νήπια που γεννήθηκαν το 2018.

Πληροφορίες στο Νηπιαγωγείο και στο τηλέφωνο 2441072020