ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Δραστηριότητα πρακτικής και εξάσκησης με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την αντιστοιχία ένα προς ένα (1:1). Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν και να αντιστοιχίσουν τις εικόνες, ώστε να αναπαραγάγουν το δοσμένο πρότυπο, με τη χρήση του ποντικιού.

ΠΑΤΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10764