Επιμορφωτική Ημερίδα των Εκπαιδευτικών

Την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 δε θα πραγματοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας λόγω υποχρεωτικής εξ αποστάσεως Επιμορφωτικής Ημερίδας των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής και σύμφωνα με την 19η/29.11.2021 Πράξη της Ολομέλειας, σας ενημερώνουμε ότι οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60, Μαρία Βουβούση, Κατερίνα Καζέλα και Παρασκευή Φώτη, θα πραγματοποιήσουν υποχρεωτική εξ αποστάσεως Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες Πρακτικές στο Νηπιαγωγείο».