Αμυγδαλιά η νυφούλα του χιονιά

Με αφορμή τον πίνακα Ανθισμένη Αμυγδαλιά του Βαν Γκόγκ τα παιδιά έκαναν τα δικά τους καδράκια με τύπωμα από μπουκάλι και σφουγγάρι.

LR 00 005059 1300x700 1

0 02 05 c47891509e3dc6d5336295d47ceb1f855b76ec93cb3828c037480e1cc18662fd f596784b157d767b0 02 05 4544f474a6c3e818956ce9c62fe7bf25f2d4bd084b2c93d69ac74aa9ffb0f1c8 65e55ff1fab7715d0 02 05 0f4ef2f5779381a7572c20ac7fe40bd0a5b7c0361fa03c55e0f584ea7646bfb3 dcf033f7e12dec990 02 05 8f16c30f0fd7eb764317265ff0cca76e73c29b1609f552c505a3f45997ffff8f dff0606b6ad6c879

0 02 05 5e622b5d45b02fc040fd1055961c1dcb9453adb981ba2f5c06cc1a1d26a920ce b04f36fe9f609f9f0 02 05 0411f30c8ef55e3cc1d047e18176f42c11b31c6eca2eb4502201aeef10ff77b8 1f0c11fe59e02f890 02 05 4a77229db54f3f1af35740ec3424c958dcef8baefd21c19a0f1ca6df4f462157 cf5ba2388221ae810 02 05 2cfad4198189c5443cca22ca7cbcd7c6abe4181bb1ac685f8b98bf7429970263 204e9444f7a481c80 02 05 7d357ffecfcfbcc215048c75ce8ce405bbc850db865323cbb9633b053d2a3939 f06fe27d804b66bc0 02 05 957462d0c7a12156131c046e7a48da87b363b8bd738f8fad082e720ee4ccc8fe ba8d94e807c2f1450 02 05 1e22f241c6776e0180ee2ade4ebdfd5f22f8444a026d3e0c9c99e91979942dff 99d088f323054b0f0 02 05 9d8eff72cfbb5fe54ec402557727df58af0335c3588828f1e8b2d2e3c8bb5cfc cca2c79957c1fe5e0 02 05 040252ed375db609fb83162430e1bb8852c4e33103c5870c3904e1cf0424d112 8b5bfccf9239f8620 02 05 b2a08cef5d843e2891aa008163c8821d69654587a6e180d2deb40a8f8a5459d6 f66bbab31db3a13a0 02 05 d1ad3839efca9b92e183977ea268d3abc2a138ec3f7490c28d55393d3eb40f3a 3826389217584c5a0 02 05 5865d7e024984d44ac15de6ab760bdce29d6e750ef78b6fe7ec4827336b597f5 e155606afa59d1dd0 02 05 f918fb828166ebb3aa78f0b0d098eda13ed4f0069f051302f1072a9a528f0bcd 9962c730467ef2bf0 02 05 72bbeac29f9fa77507cb0b455ab95df143bfc5f58ff9a3bae437c73fb73cd4f2 264aa0f7b0451610

0 02 05 d9b0dd21182ef940ede692fa5b53986616e839df691fc9d3ffa73e12d2d6e109 51f0b52c22c2db68

0 02 05 3453737a8bf1f2d54f7d531010359f6f18da15f8477bb6b0207a4af7369f2db6 901882e4af9612e4image 2024 02 23T192805.428

Ζωγραφίσαμε τον μύθο της αμυγδαλιάς

0 02 05 069c6a9764d553de2e0b41ef1462d755513bd5e7fda079f967f38209c7aad3a5 932434d5b4d9248

Αμυγδαλιά και Μαθηματικά

0 02 05 25d5664e1f0b43296ed64d81fc12247592260c386cbeccedc23223407b470a30 bb52a2da0de8a12d0 02 05 3533b9aafc3c67062228ee0f7fcffc2da362bc8c156535e32e997bac767d3bfe c4b477c8609d2a880 02 05 bbe6f3512288f6c98cdc1038c7d752493e9d5cc37702bf4ca23cfe8bcf472648 3bfa73fcde13fefe0 02 05 94cb42602d44b7ad33f8651b984758bc792d9f11ebab6d27da93df1d0158ec48 ee032f22b2f768d90 02 05 c5c9c94baf04db896bc5466be07b6aa608b7b243add59a7626dda7741e6cbb35 8230cdff2e2140c6