ΤΟ ΓΑΝΤΙ -ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

0 02 05 74049a38afc8ea540882e2640e7cf3b6a561315549dee85d9b4fcc567787a905 dd9709108e9ed2a70 02 05 c54f10f533b256ee387e0f06d87f52fb312dbd45abfb9d15c05e06c945e3410b 19b7d01295d5a9e90 02 05 d288260cbed70ef89e7ff755f943bc690b902c0e53e441674eebbe0382b479f0 22929db096bab2ab0 02 05 e93b58bbfe80b60116ffb265db7ba5b18a78cf65a28d7bfd3402243d316eb410 aab9021def292b26

0 02 05 8ae1e86c689de7c403e9b741270ae73597d1eea7e91a98ce711f45550f3e4ebb 934f72c0c011c600 02 05 92f230b0243e7f2c21a89e1b6cf51e131afb254b9e4f489c5742005f6538f62d 9ae6d0df02e9ff3d0 02 05 1802901d37b92acbc0e2f6ea4811c9dd4eea8e49e7b7e9a2ab1e35da5283f9ed 4c2bd93a7acc1c1d

Τα παιδιά τοποθέτησαν τα ζώα μέσα στο γάντι με τη σειρά που μπήκαν κι αντίστροφα

20230131 104355 20230131 104440

Αντιστοίχισαν τα ζώα μαθαίνοντας τα τακτικά αριθμητικά 1ος, 2ος , 3ος κτλ

20230131 105406  20230131 111752

20230131 112517 20230131 111831

Αντιστοίχισαν την εικόνα του κάθε ζώου με το όνομά του κι το αρχικό του γράμμα

20230131 120746 20230131 120313

Τέλος δραματοποιήσαμε την ιστορία

20230131 123454 20230131 123309

20230131 124037 20230131 124258

 

0 02 05 01dab362cd32d029e718a00b2dd5547e2e2c2560aae1bf3174fddd53137a7519 472acbad98352b740 02 05 1c2eeea17e618ead8eabce647736c4215a88897c433328efd73123365f0a2d7d 4838393ddb64fff00 02 05 6dc6bf9a3d803cb8821b0ad12ec2f5900b7b418c69eafc28f1139d45dd97b6bc 3fe898f035141a670 02 05 6e76e257447d7e323534a1673770e00ebe534118cdc016402767a2f6c2c1a93d 779c30a2b5cb87b50 02 05 7e35901491d02fc2e5e16cdd3e378e4f8f00baec899b95bb4a88e890972d78d0 6a64d27b406b8fba0 02 05 451d56083da7c9880e2969f32ebfaabd7a2579a2faaa32f3b02612a6f5d259b3 8acc77776b549d49