ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 το σχολείο μας συμμετείχε στην επιμορφωτική συνάντηση παρουσίασης ενδεικτικών σχεδίων δράσεων του Συλλογικού Προγραμματισμού.
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αρετή Μποταΐτη (ΣΕΕ ΠΕ60) διοργάνωσε την διαδικτυακή επιμόρφωση και το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε με την εισήγηση της κ. Κοντογιάννη .

Το σχέδιο δράσης που παρουσιάσαμε ήταν :ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ.

2 11 10 02 05 570299c27978176bd1188ffb86d9b8153d4ed267b775bfb7064fba4789902d81 64a7aa5ed080c163