ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Προεδρικό Διάταγμα   79/2017  Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών

Διαβάστε εδώ

Δείτε εδώ σε μορφή pdf το Προεδρικό διάταγμα

Οδηγός γονέα

Διαβάστε τον οδηγό γονέα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [.pdf](πηγή:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
 

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο [.zip] (πηγή:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).