Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων “Παιδεία στα Μέσα”

Το Νηπιαγωγείο μας και κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024 έχει επιλεγεί ώστε να είναι μέλος στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων “Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος” το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών και την προώθηση της Παιδείας στα Μέσα, στο Eλληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον ή μέσω του Διαδικτύου, βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. 

Οι δράσεις καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των Μέσων Επικοινωνίας:

  • Προβολή και αξιοποίηση
  • Κριτική χρήση
  • Δημιουργία με τους μαθητές

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου, παρακολούθησαν τις συναντήσεις με τους υπεύθυνους επιμορφωτές και σχεδίασαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Το τελικό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε είναι μία διαφήμιση που θα μπορούσε να προβληθεί με σκοπό την προώθηση ενός μηνύματος για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτίμηση των εκπαιδευτικών δράσεων του Νηπιαγωγείου μας για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων