Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων “Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος””

Το σχολικό έτος 2022 – 2023 το Νηπιαγωγείο μας είχε την τιμή να γίνει δεκτό ώστε να ενταχθεί ως Μέλος στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων “Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος”.

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιμέρους Στόχοι 

  • Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Η Ασφαλής Χρήση Διαδικτύου
  • Η Κριτική Αντιμετώπιση των Ψευδών Ειδήσεων
  • Η Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Η Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης των Μαθητών Μέσα από Δημιουργικές Δραστηριότητες
  • Η Συνεργατική Μάθηση
  • Η Καλλιέργεια του Οπτικοακουστικού Αλφαβητισμού των Μαθητών

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν επιμορφωτικές συναντήσεις, αξιοποιήθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές μας ποικίλες δράσεις. Το τελικό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε συνεργατικά με τους μαθητές μας, ήταν ένα βιντεοπαραμύθι με θέμα την κριτική θεώρηση αναφορικά με την παραπληροφόρηση (Fake News) στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Λήψη αρχείου

 

βεβαίωση σχολείου θεματικό δίκτυο παιδεία στα μέσα 2022 2023

 

Εκπαιδευτικοί Υλοποίησης Προγράμματος: Μαρίζα Μανωλάκη, Αγγελική Παπούτση, Μαίρη Τουφεγγοπούλου, Ειρήνη Παππά

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων