“eCARos – Πράσινη Μετακίνηση” – Open Educational Technologies

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του συνεργατικού έργου “eCARos and Friends – Πράσινη Μετακίνηση” το οποίο κατατέθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση που διοργανώνεται από την ELLAK, υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 

GREEN OPEN EQUAL

Ο 5oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση επικεντρώθηκε τη φετινή χρονιά στην ευρύτερη θεματική ενότητα της Πράσινης Οικονομίας.

Οι μαθητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ανοιχτές τεχνολογίες και μέσα από δραστηριότητες συμμετοχικής δημιουργίας να σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων και της κοινότητάς τους διερευνώντας νέες δυνατότητες συμμετοχής σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Παράλληλα, o διαγωνισμός στόχευε στη δημιουργία κατασκευών ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα μπορούσαν να διατεθούν για χρήση και αξιοποίηση στην εκπαίδευση.

ΤΙΤΛΟΣ

“eCARos and Friends – Πράσινη Μετακίνηση”

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας
 • 6ο Νηπιαγωγείο Αλίμου
 • 1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών
 • Νηπιαγωγείο Λυγιάς Λευκάδας
 • Νηπιαγωγείο Μαυρονερίου

ΘΕΜΑ

Βιώσιμα Μέσα Μεταφοράς και Πράσινη Μετακίνηση

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες βιώσιμες λύσεις πράσινης μετακίνησης
 • Να μπορούν να εντοπίσουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάθε μέσου μεταφοράς
 • Να μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά τη γνώση, επιλέγοντας ανάμεσα σε μία πληθώρα επιλογών, το κατάλληλο μεταφορικό μέσο για κάθε περίπτωση
 • Να εξοικειωθούν με μέσα και τεχνικές παραγωγής ταινιών μικρού μήκους
 • Να εισαχθούν στις βασικές αρχές του προγραμματισμού, μέσα από δραστηριότητες ενσώματης, εμπράγματης και αναπαραστατικής κωδικοποίησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Makeblock mTiny Discover Kit (https://eduk8.gr/product/mtiny-discover-kit/)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

https://github.com/pikerasovi/e-caros

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αστικών κέντρων είναι αυτό της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, αφού πέραν του κυκλοφοριακού χάους που προκαλείται, η αλόγιστη χρήση των μέσων μεταφοράς ευθύνεται και για ένα σύνολο καταστροφικών επιπτώσεων επί της γης, του νερού και της ατμόσφαιρας, αφήνοντας ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα τελευταία χρόνια, η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη έχει επεκταθεί και στον τομέα της μετακίνησης, προτείνοντας λύσεις με μικρότερο ή και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και ενσωματώνουν ένα σύνολο νέων τεχνολογιών αιχμής (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.), μειώνοντας τους ρύπους και προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας των οχημάτων στις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες ή ακόμη και στον εκάστοτε οδηγό.

Προς το σκοπό αυτό, το παρόν έργο σκόπευε να εισάγει τους μαθητές προσχολικής ηλικίας στις λύσεις πράσινης και βιώσιμης μετακίνησης, μέσα από τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο τα συνεργαζόμενα σχολεία καλούνται να διαμοιραστούν και με όμορες σχολικές μονάδες, συμβάλλοντας έτσι στη διάχυση της πληροφορίας στην τοπική και ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατά τη φάση της προετοιμασίας του έργου και σε συνέχεια της θεματικής ενότητας “Τα μέσα μεταφοράς”, δημιουργήσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη, με τη χρήση του εργαλείου coggle.it, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών και να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα στοιχεία στα οποία θα εστιάσουμε στο διδακτικό σενάριο.

Εννοιολογικός χάρτης

Στη συνέχεια υλοποιήθηκε μια έρευνα σχετικά με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο τους. Δόθηκε ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο στα παιδιά, με το εργαλείο Google Forms, όπου κλήθηκαν να το συμπληρώσουν καθώς και τα αντίστοιχα φύλλα έρευνας.

φορμα

1

Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών χρησιμοποιεί ως μεταφορικό μέσο για το σχολείο, το αυτοκίνητο.

ΦΑΣΗ 2η – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη να δοθεί έμφαση στο είδος ενέργειας που κάθε μεταφορικό μέσο αξιοποιεί για την κίνησή του και στο οικολογικό του αποτύπωμα, διαχωρίζοντας τις φιλικές από τις επιβλαβείς για το περιβάλλον μορφές. Στα πλαίσια συζήτησης για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα, προτάθηκαν εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το μειώσουμε.

fyllo ergasias 768x546 1

5
Φύλλο εργασίας – Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

 

3
Φύλλο εργασίας – Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

 

4
Φύλλο εργασίας – Ακολουθώντας Πράσινη Μετακίνηση

Δημιουργήσαμε συνεργατικά προϊόντα σε σχέση με τα Πράσινα Μέσα Μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας τη φωνητική πληκτρολόγηση, αναζητήσαμε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις βιώσιμες και πράσινες μετακινήσεις: Ποια μέσα προτιμούνται; Ποιες πηγές ενέργειας αξιοποιούν; Ποια έξυπνα συστήματα λειτουργίας και πλοήγησης ενσωματώνουν;

7

8

6

Μέσα από τις πληροφορίες που αντλήσαμε, τα παιδιά επέλεξαν τα πιο ενδιαφέροντα μέσα πράσινης μετακίνησης, τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο του επιτραπέζιου παιχνιδιού μας που περιγράφεται παρακάτω.

Επίσης, τα συνεργαζόμενα σχολεία, επέλεξαν ένα Πράσινο Μέσο Μετακίνησης και ανέλαβαν:

 • Να γράψουν ένα αίνιγμα. Το αίνιγμα που επιλέξαμε για το σχολείο μας, σύμφωνα με την προτίμηση των παιδιών είναι το παρακάτω:

Μέσα σε σκοτεινά τούνελ τρέχω

σε υπόγειες στάσεις σταματώ

παίρνω ρεύμα από τις ράγες 

για να έχω ενέργεια και να είμαι δυνατό!

Τι είμαι;

(Ακούστε το αίνιγμα εδώ!)

11

 • Να φιλοτεχνήσουν μια αφίσα

10

Αφίσα

 • Και να δημιουργήσουν ένα βίντεο παρουσίασης αυτού του μέσου με τα πλεονεκτήματα χρήσης του, εστιάζοντας στο οικολογικό του αποτύπωμα.

Tο επιτραπέζιο ρομποτικό παιχνίδι e-CARos

Το Σενάριο

Ο φίλος μας ο e-CARος (m-Tiny), θέλει να έρθει στο σχολείο μας για να μας γνωρίσει τους φίλους του, τα πράσινα μέσα μεταφοράς, αλλά έχει ένα πρόβλημα και ζητά τη βοήθειά μας! Ο δρόμος είναι γεμάτος κάτι περίεργα σήματα (QR Codes), στα οποία, αν πατήσει ζαλίζεται. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε τους γρίφους που περιλαμβάνουν αυτά, ώστε να μπορέσει να περάσει από τους φίλους του και να τους πάρει για να έρθουν όλοι μαζί στο σχολείο.

img1 298x300 1

Η Πίστα

Αξιοποιώντας το έτοιμο δάπεδο κίνησης του ρομπότ mTiny, τοποθετήσαμε σε αυτό σημαιάκια με τα μέσα μετακίνησης.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι, σκανάροντας την κάρτα Εντολή, να λύσουν τα παιδιά το γρίφο-αίνιγμα, που θα τους υποδείξει το Πράσινο Μέσο Μεταφοράς, προκειμένου να οδηγήσουν το mTiny στον σωστό προορισμό, επιλέγοντας έπειτα και την κατάλληλη πηγή ενέργειας.

e-CARos ΚΑΝΟΝΕΣ

Το συγκεκριμένο ρομπότ επιλέχθηκε έναντι άλλων, καθώς παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με πολλές παραμέτρους του προγραμματισμού, μέσα σε ένα πλαίσιο παιγνιώδους, ανακαλυπτικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση κατάλληλων καρτών, μέσω των οποίων καθίσταται εφικτή η σύνδεση μεταξύ ενσώματης, εμπράγματης και αναπαραστατικής προσέγγισης της κωδικοποίησης, εισάγει τα παιδιά σε έννοιες όπως η κωδικοποίηση, ο αλγόριθμος, το σημείο έναρξης και λήξης του κώδικα, η επανάληψη, ο βρόχος, η αποσφαλμάτωση κ.λπ.

14

IMG 20230607 131908

 

IMG 20230609 075612

12

3 2

13

4 2

Στο παιχνίδι αυτό δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος, καθώς κύριος στόχος του είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικότητας των παιδιών!

ΦΑΣΗ 3η – ΔΙΑΧΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη φάση αυτή, στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε το παραγόμενο προϊόν και να προβούμε σε διάχυση της γνώσης στην τοπική και ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Την Εβδομάδα για τα Βιώσιμα Μέσα Μετακίνησης, όλα τα σχολεία οργάνωσαν δράσεις με θέμα “Τα Πράσινα Μέσα Μεταφοράς μας πάνε σχολείο”, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης αλλά και διάχυσης των Περιβαλλοντικών Μηνυμάτων. Έτσι, τα παιδιά γνώρισαν τα μέσα αυτά είτε μέσω επισκέψεων, είτε με βιωματικές δράσεις στο χώρο του σχολείου. 

15
Δημιουργία αφίσας από ανακυκλώσιμα υλικά “Green City – Ακολούθησε την πράσινη μετακίνηση”
16
Παιχνίδι “Βρίσκω το μέσο μεταφοράς που έχει μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα”

17

18

IMG 20230523 110242
Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα We4All – Επίσκεψη στο σχολείο μας για ενημέρωση σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος και την πράσινη μετακίνηση

Προς το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση οι μαθητές έπαιξαν με το επιτραπέζιο παιχνίδι, ώστε να εντοπίσουν σημεία στα οποία χρήζει βελτίωσης ή διόρθωσης. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα βίντεο παρουσίασης του παιχνιδιού, το οποίο δημοσιεύτηκε στα ιστολόγια των συμμετεχόντων σχολείων, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικοί και λοιποί επισκέπτες.

Ακολούθως, απευθύναμε κάλεσμα στα διπλανά τμήματα του Νηπιαγωγείου μας ή/και στα συστεγαζόμενα Δημοτικά Σχολεία, για να παίξουμε μαζί το επιδαπέδιο παιχνίδι που δημιουργήσαμε.

YΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΗΧΘΗ

Φύλλα εργασίας: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακες αναφοράς: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης του παιχνιδιού: e-CARos ΚΑΝΟΝΕΣ

Καρτέλες συναρμολόγησης παιχνιδιού: ΚΑΡΤΕΛΕΣ_compressed

 

Εκπαιδευτικοί Υλοποίησης Έργου για το Νηπιαγωγείο μας

Μαρίζα Μανωλάκη, Ειρήνη Παππά, Μαίρη Τουφεγγοπούλου, Αγγελική Παπούτση

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τις εκπαιδευτικούς

Πηνελόπη Κερασοβίτη – Υπεύθυνη Έργου – Νηπιαγωγείο Λυγιάς Λευκάδας

Μαρίνα Ζαχαρία – 1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

Γρηγορία Θεοδωρίδου – Νηπιαγωγείο Μαυρονερίου

Αγγελική Σκοπελίτη – 6ο Νηπιαγωγείο Αλίμου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων