Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”

Το 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας, επιλέχθηκε για να ενταχθεί στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη βιωματική εκπαίδευση με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια φοίτησης στην Προσχολική, Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση σε σύμπλευση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αλλά και των γονέων τους, για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης  κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα. 

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021 – 2022, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου μας, υπό την εποπτεία της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και Υπεύθυνης Πρέσβειρας του Διαθεματικού Δικτύου κας Παρασκευής Φώτη, βρίσκονται εδώ

σχολείου ασφάλεια στο διαδίκτυο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Είναι ένα Θεματικό Δίκτυο οκτακοσίων (800+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Αν. Μακεδονίας κ Θράκης και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω ΠΕΚΕΣ των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των 1ο  κ 2ο  ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου, 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας.

δίκτυο

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ από τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 1. Ατομικά με την τάξη τους.
 2. Συνεργατικά με άλλες ειδικότητες στην ίδια σχολική μονάδα.
 3. Συνεργατικά με άλλες σχολικές μονάδες του Δικτύου.
 4. Σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με το οποίο έχει υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε κοινότητες μάθησης και ενημέρωσης σε θέματα Διαδικτύου.
 • Συνεργασία σχολικών μονάδων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα.
 • Ελαχιστοποίηση φαινομένων εκφοβισμού μέσω Διαδικτύου.
 • Η σχολική μονάδα γίνεται επιμορφωτικός και υποστηρικτικός κόμβος σε θέματα Διαδικτύου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
 • Γίνεται διάχυση των δράσεων μέσω των σχολικών ιστοσελίδων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τεχνογνωσία μέσω επιμορφώσεων (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.
 • Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν δράσεις όλο το σχολικό έτος με τους μαθητές τους δίνοντας έμφαση στη χρήση παιδαγωγικών εργαλείων και την ενσυναίσθηση.
 • Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν σε συνεργασία με Πρεσβευτές του Δικτύου επιμορφωτικές δράσεις στους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών.
 • Συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με ειδικούς στο πεδίο που οδηγούν σε συνεργατικές δράσεις με τους μαθητές τους.

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 • Οι μαθητές ερευνούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις, όλο το σχολικό έτος, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, είτε μαζί με τον εκπαιδευτικό, είτε με άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών είτε συνεργατικά με άλλα σχολεία του Δικτύου.
 • Οι ίδιοι οι μαθητές/τριες γίνονται μικροί επιμορφωτές των γονέων τους σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Ελαχιστοποιούνται θέματα εξάρτησης στη χρήση του Διαδικτύου και φαινόμενα εκφοβισμού μέσω αυτού.
 • Αλλάζουν στάσεις ως προς τη χρήση του Διαδικτύου αντιμετωπίζοντάς το σαν εργαλείο μάθησης και πληροφόρησης και όχι αποκλειστικά για διασκέδαση και εθισμό.

ΓΟΝΕΙΣ

 • Αποκτούν γνώσεις για την ασφαλή χρήση κινητών συσκευών και του Διαδικτύου.
 • Μπορούν μέσω των γνώσεων που αποκτούν αλλά και της συνεχούς υποστήριξης να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους της αλόγιστης χρήσης του Διαδικτύου αλλά και να  μπορούν να επιλύσουν συμπεριφορές εξαιτίας του.
 • Μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς για την παροχή γνώσεων σε παιδιά μικρότερης ηλικίας έτσι ώστε πριν να έρθουν στο σχολείο να μην είναι εθισμένα σε μια οθόνη.

(πηγή : https://isecurenet.sch.gr/portal/?p=6627)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων