Συνεργασία με τα γειτονικά νηπιαγωγεία (μέρος1ο)

Η συνεργασία μας με τα τα γειτονικά νηπιαγωγεία θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση των μαθητών μας αλλά και ένα καλό παράδειγμα για την ανάπτυξη της ομαδικότητας , της δημιουργίας και της σύσφιξης νέων σχέσεων και της καλής γειτονίας με άλλα σχολεία και συνανθρώπους μας.

Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενήσαμε τους μαθητές και τις νηπιαγωγούς του 17ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου και παίξαμε στο προαύλιο του σχολείου μας .17ο νηπιαγωγείο 17ο νηπιαγωγείο2 17ο νηπιαγωγείο3 17ονηπιαγωγείο2