Συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”

Στα πλαίσια της οργάνωσης επιμορφώσεων στο χώρο του σχολείου μας, πραγματοποιήσαμε και ολοκληρώσαμε, με ολική  συμμετοχή των συναδέλφων από τα  όμορα νηπιαγωγεία, το 5ωρο  πρόγραμμα “Μαζί εξ αγχιστείας” στις 22/2/2023. Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “Οδυσσέας” και επιμορφώτρια την επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου, την ψυχολόγο  Dr Αθανασία Δημητρίου, επικοινωνήσαμε θέματα που αφορούν στην βελτίωση των σχέσεών μας με τους γονείς και τους μαθητές μας .

εξ΄αγχιστείας