Επίσκεψη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Μαρία Δημάδη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση των φίλων μας1342

στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Μαρία Δημάδη.