» Η πυξίδα του εαυτού μου»: 1o Εργαστήριο δεξιοτήτων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και στα δύο τμήματα το πρώτο μας Εργαστήριο Δεξιοτήτων από τον θεματικό κύκλο

«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη» και τον τομέα «Συμπερίληψη, αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα».

Τίτλος του Εργαστηρίου μας: » Η πυξίδα του εαυτού μου»εργαστηρίου 1εργαστηρίου 2