Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου:

8:15-13:00 Πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα

13:00-16:00 Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα