Ένα ΔΩΡΕΑΝ βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή  

Μπορούμε να ξεφυλλίσουμε  το σύνδεσμο που ακολουθεί ανακαλύπτοντας ιδέες και προτάσεις πρακτικές κι εφαρμόσιμες, με υλικά που  υπάρχουν γύρω μας, χωρίς έξοδα και κόπο. Χρειάζεται μόνο η παρουσία κι ενεργητική συμμετοχή του ενήλικα για παιγνίδια και δραστηριότητες που εξυπηρετούν παιδαγωγικούς κι εκπαιδευτικούς στόχους (έστω για λίγο χρόνο μακριά από οθόνες).