Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες εγγραφής στα
μαθήματα της πλατφόρμας e-me

Μαθήματα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα e-me ανά καθηγητή :

Καθηγητής
Μάθημα
Σύνδεσμος
Κομιανός Σπύρος
ΠΕ02
Τμήμα Γ1 – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
https://e-me.edu.gr/groups/ker-4gel-gloss-log-g1
Τμήμα Γ4 – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
https://e-me.edu.gr/groups/ker-4gel-gloss-log-g4
Τάξη Γ – Αρχαία Ελληνικά προσανατολισμού
https://e-me.edu.gr/groups/ker-4gel-garx-pros
Ασωνίτης Στέφανος
ΠΕ03
Τμήμα Α1 – Γεωμετρία
https://e-me.edu.gr/groups/ker4gelageom
Τμήμα Α2 – Γεωμετρία:
https://e-me.edu.gr/groups/ker4gela2geom
Τάξη Γ – Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών Σπουδών
https://e-me.edu.gr/groups/ker4gelgthet
Τάξη Γ – Μαθηματικά Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής
https://e-me.edu.gr/groups/math-prosanatolismou-g-lykeiou
Χατζηκυριάκου Μαίρη
ΠΕ06
Τμήμα Α1 – Αγγλικά
https://e-me.edu.gr/groups/EnglishA14thLyceumKerkyra
Τμήμα Α2 – Αγγλικά
https://e-me.edu.gr/groups/EnglishA24thLyceumKerkyra
Τμήμα Α3 – Αγγλικά
https://e-me.edu.gr/groups/EnglishA3-4thLyceumKerkyra
Τμήμα Β1 – Αγγλικά
https://e-me.edu.gr/groups/EnglishB1-4thLyceumKerkyra
Τμήμα Β2 – Αγγλικά
https://e-me.edu.gr/groups/EnglishB2-4tLyceumKerkyra