Προγράμματα

4-6 Απριλίου 2016: Σκόπια, Κρούσεβατς, Θεσσαλονίκη
21 μαθητές Β λυκείου, στα πλαίσια του προγράμματος πολιτισμού και ιστορίας:
«Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα κατά τον Α’ Παγκόμιο Πόλεμο»
«The Serbs in Corfu during the First World War»

Presentation in pdf format: serbia_en

Παρουσίαση σε μορφή pdf: serbia_gr

Άνοιγμα του παρακάτω βίντεο στο youtube

Άνοιγμα του παρακάτω βίντεο στο youtube