ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς που έκαναν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στις 28 και 29 Ιουνίου θα πρέπει να ελέγξουν αν η αίτησή τους υπάρχει στις υποβληθείσες αιτήσεις (κάνουν πάλι είσοδο με τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ και η επιλογή ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ εμφανίζεται πάνω και δεξιά), διότι λόγω προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes μπορεί η αίτησή τους να έχει ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ και είναι απαραίτητο να γίνει άμεση επανυποβολή.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση