ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMPACT-ΑΘΛΟΣ

Το IMPACT-ΑΘΛΟΣ είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο  4ο Γυμνάσιο Τούμπας τη φετινή σχολική χρονιά. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασκούνται συστηματικά και να φροντίζουν τον εαυτό τους κι

 » Διαβάστε περισσότερα

ETwinning

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν

 » Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

Η περιβαλλοντική ομάδα «Φύση και πολιτισμός» με μαθητές της Β’ τάξης παρακολούθησε την Πέμπτη 09/05/2019
την θεατρική παράσταση » ΠΛΟΥΤΟΣ» του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ στο Θέατρο Δάσους.  » Διαβάστε περισσότερα