Κοινωνική ευαισθησία

Οι μαθητές του Σχολείου , στην επιθυμία τους να βοηθήσουν τους χρήζοντες βοήθεια , έχουν συγκεντρώσει 5-6 κυβώτια με καπάκια , και θα τα διαθέσουμε σε όποιους ενδιαφέρονται.

 Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλ. του Σχολείου :  2310 939550