Ενεργειακό το Σχολείο μας

Από την επόμενη χρονιά το Σχολείο μας

 

θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ενεργειακά

 

σχολεία της περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση