ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

;LKJ;LKJLK;J 055απο  την περιβαντολλογική επίσκεψη στη Φλώρινα

;LKJ;LKJLK;J 601

τα παιδιά μας εργάζοντε !

;LKJ;LKJLK;J 546

η μακέτα του Σχολείου !

;LKJ;LKJLK;J 810είμαστε και οι πρώτοι ! .. μάλλον οι τρίτοι !