Για το μάθημα των θρησκευτικών γ΄τάξης ( τμήματα γ1 και γ4)

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει το υλικό που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ.

Όσοι μαθητές δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί με τις εργασίες ή τις δραστηριότητες , θα ήταν καλό να το κάνουν.

Μάιος 2020                                                                                                    Τσομπανίδου Ξανθίππη ΠΕ01

θεματική ενότητα 4



Λήψη αρχείου

Για το μάθημα των θρησκευτικών α΄γυμνασίου.

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει το υλικό που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ, εκτός αυτού που αφορούσε την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Όσοι μαθητές δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί με τις εργασίες ή τις δραστηριότητες , θα ήταν καλό να το κάνουν ώστε με την επιστροφή μας στα θρανία να είναι ενήμεροι και έτοιμοι.

Το αρχείο δίνεται και σε word για όσους θέλουν να το κατεβάσουν για επεξεργασία.

Θεματική Ενότητα 3. Πώς ζουν οι χριστιανοί; Η νέα ζωή στην Εκκλησία.



Λήψη αρχείου