Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2024-2025 – Δικαιολογητικά

Small business books Παρακαλούνται οι   γονείς  των μαθητών/μαθητριών που  θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη να εγγράψουν τα παιδιά τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Β’ και Γ τάξη  να ανανεώσουν  την εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο με την επικαιροποίηση των στοιχείων του . Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες καθώς και  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε .Λήψη αρχείου

Α’ Γυμνασίου

1. ΑΙΤΗΣΗ – Υ.Δ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ_ΤΡΙΑΣ)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Α-ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ_2024-2025

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Β-ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ_2024-2025

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ

5. ΓΟΝΙΚΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΓΙΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ

6. ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Παρακαλούνται οι γονείς να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των μαθητών / μαθητριών.