Εξεταστέα ύλη και πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

How to reduce exam stress Helpful tips from counsellorsΣύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024» (Β΄2086), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια, Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης  διεξάγονται από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024. Η εξεταζόμενη  ύλη και το πρόγραμμα των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΥΛΗ Α ‘ ΤΑΞΗΣ

ΥΛΗ Β’ ΤΑΞΗΣ

ΥΛΗ Γ’ ΤΑΞΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΛήψη αρχείου