Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για Εκπ/κη Επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη

photo 1494515843206 f3117d3f51b7Την Τετάρτη  14 Φεβρουαρίου 2024 συνήλθε εκτάκτως ο σύλλογος διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου με θέμα τον ορισμό μελών της παιδαγωγικής ομάδας και την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ Γυμνασίου στην Αλεξνδρούπολη . Οι αποφάσεις παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο  που ακολουθεί



Λήψη αρχείου