Εκπαιδευτική επίσκεψη ΧΡΩΜΑΛ Α.Ε – Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου – ορισμός μελών παιδαγωγικής ομάδας)

photo 1494515843206 f3117d3f51b7Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 συνήλθε εκτάκτως ο σύλλογος διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου με θέμα τον ορισμό μελών της παιδαγωγικής ομάδας και την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων Β1 κα Β2  στην βιομηχανία ΧΡΩΜΑΛ Α.Ε και στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων στις 29.11.2023. Οι αποφάσεις παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο  που ακολουθείΛήψη αρχείου