Ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου 2023-2024

day picture id1163588010

Η «Ενισχυτική Διδασκαλία» αφορά την παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/ τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών παρακαλούνται  για την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων μαθημάτων (επισυναπτόμενο Υπόδειγμα_1 αίτησης – δήλωσης μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023_2024) και την αποστολή τους ηλεκτρονικά στο  email του σχολείου:mail@4gym-evosm.thess.sch.gr μέχρι την  Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου