Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2023

kpg

Ενόψει της έναρξης του χρονικού διαστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Β΄ περιόδου 2023 (από Παρασκευή 29-9-2023 έως Δευτέρα 9-10-2023), σας παραθέτουμε  συνημμένα για τη γνωστοποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή και κάθε ενδιαφερόμενη μαθήτρια συνοπτικών πληροφοριών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις εξετάσεις για την απόκτησή του:

1.Ένα συνοπτικό ενημερωτικό έντυπο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ με θέμα «Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ);»,.

2.Πίνακα με Ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων – Διευκολύνσεις

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2023

4. Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης υποψηφίου ΚΠΓ 2023

5. Προδιαγραφές εξετάσεων Β Περιόδου

Σας επισημαίνεται ότι πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, όπως, επίσης, αναλυτικά σχετικό υλικό για τις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ (π.χ. Προκήρυξη, ωρολόγιο πρόγραμμα, συνοπτικές προδιαγραφές, θέματα εξετάσεων και εξεταστέα ύλη/περιγραφητές) αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου