Ώρες συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ενημερωθείτε για  τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δέχονται τους κηδεμόνες-γονείς των μαθητών/τριών προκειμένου να ενημερώνονται για την επίδοση καθώς και τη συμπεριφορά τους:

(Στον πίνακα αυτό μπορείτε να έχετε πρόσβαση  και από την καρτέλα «Επικοινωνία» του κεντρικού μενού του δικτυακού μας τόπου.)Λήψη αρχείου