ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι μαθητές/τριες που για λόγους ανωτέρας βίας απουσίασαν από τις εξετάσεις θα εξεταστούν με το παρακάτω πρόγραμμα:Λήψη αρχείου