ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των νεοεισερχομένων μαθητών μας, της

 Α’ τάξης:

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 21/6/2022

Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες  να προσκομίσουν τα παρακάτω έντυπα:

  1. Έντυπο με τα στοιχεία του μαθητή
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας
  3. Έντυπα γονικής συγκατάθεσης για λήψη φωτογραφιών και βίντεο
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).(Αν δεν έχετε επισκεφτεί παιδίατρο ακόμα, φροντίστε να μας το προσκομίσετε το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022).
  5. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης των μαθητών (για όσους δικαιούνται)

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της

Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου:

 

Παρακαλούμε να ανανεώσετε την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο με την επικαιροποίηση των στοιχείων του και τη συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων.

 

Οι εγγραφές των νεοεισερχόμενων μαθητών /τριών όπως και οι ανανεώσεις εγγραφών για τις άλλες τάξεις θα γίνονται στο σχολείο καθημερινά από τις 8.00π.μ έως 13.30 μ.μ και για το διάστημα από 21/6/22 έως 29/6/22

 

Όλα τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα δείτε εδώ και να τα κατεβάσετε ή να τα προμηθευτείτε από το σχολείο.

 

 ΓΟΝΙΚΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-GDPR

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Υπεύθυνη-δήλωση κηδεμονίας2021-2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Προσοχή στη σωστή αναγραφή  του  email επικοινωνίας σας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις και ανακοινώσεις του σχολείου μας.