Ψυχολογική υποστήριξη πολιτών λόγω πανδημίαςΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

Ενημέρωση για την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 4ου Γυμνασίου Ευόσμου,

Σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσουν μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας κατά πάσα πιθανότητα μετά τις 15 Δεκεμβρίου ή αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Δεν είναι γνωστό ακόμη σε ποιο σχολικό συγκρότημα θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα, τα οποία θα ξεκινούν μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή μετά τις 14:15. Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές/τριες που η επίδοσή τους δεν είναι ικανοποιητική και επιθυμούν να τη βελτιώσουν.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει μέχρι 24/11/2020 να υποβάλλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση- αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) με την οποία θα δηλώνουν την επιθυμία και συμφωνία τους να παρακολουθήσει ο/η μαθητής/τρια τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Η υπεύθυνη δήλωση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα και η απουσία του/της από αυτά για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες θα συνεπάγεται και τη διαγραφή του/της από το πρόγραμμα.

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που προσφέρονται είναι τα εξής:

  •  για την Α΄ Γυμνασίου: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες), Μαθηματικά (3 ώρες), Φυσική (1 ώρα) και Αγγλικά (2 ώρες) (Σύνολο: 11 ώρες).
  •  για την Β΄ Γυμνασίου: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες), Μαθηματικά (3 ώρες), Φυσική (1 ώρα), Χημεία (1 ώρα) και Αγγλικά (2 ώρες) (Σύνολο: 12 ώρες).
  •  για την Γ΄ Γυμνασίου: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες), Μαθηματικά (3 ώρες), Φυσική (1 ώρα), Χημεία (1 ώρα) και Αγγλικά (2 ώρες) (Σύνολο: 12 ώρες).

Τα μαθήματα ενδέχεται να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, αν συνεχιστεί η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ που έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο. Επίσης, αναρτημένη θα βρείτε και την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση που πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη, αν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το/τα παιδί/ιά σας το πρόγραμμα.

Παρακαλούμε η υπεύθυνη δήλωση- αίτηση να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου: mail@4gym-evosm.thess.sch.gr

Στον παρακάτω σύνδεσμο η αίτηση

Συν3 _Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_2021 (1)

Το σχετικό ΦΕΚ Λήψη αρχείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ 16/11/2020

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες προβλέπεται ότι η έναρξη των μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ορίζεται στις 8.30 για τα γυμνάσια και η διάρκεια της διδακτικής ώρας στα 40 λεπτά.

Έτσι το ωράριο που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω:

 

Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα διευκρινίζουμε ότι θα ισχύει όσο διαρκεί η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και οι νέοι συνάδελφοι  Χατζηκωνσταντίνου Ελένη και Αλμπανάκης Ευάγγελος είναι μουσικοί ενώ ο κ.Καλαβρέζος Φίλιππος είναι τεχνολόγος.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΓΥΜΝ ΕΥΟΣΜΟΥ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1)