ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

Οι μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα της ενισχυτικής μπορούν να εγγραφούν στην e-class της ενισχυτικής του σχολείου και να μελετήσουν το υλικό που έχει αναρτηθεί από τους διδάσκοντές τους. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και όσοι άλλοι τυχόν μαθητές επιθυμούν να το κάνουν.