Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης. Για ενημέρωση στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

 Λήψη αρχείου