«Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-20»

Σας γνωστοποιούμε ότι και φέτος πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-20». Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών  Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Οι γονείς που ενδιαφέρονται πρέπει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου να καταθέσουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση-αίτηση η οποία βρίσκεται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο: Αίτηση-δήλωση μαθημάτων 2019_2020