Πληροφορική

Ασκήσεις για την εντολή “δείξε” (επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1-εντολή δείξε

 

Ασκήσεις για την εντολή “δείξε” με την  εντολή ” Φράση” (επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – εντολή δείξε με φρ