Πληροφορική

Ασκήσεις για την εντολή «δείξε» (επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1-εντολή δείξε

 

Ασκήσεις για την εντολή «δείξε» με την  εντολή » Φράση» (επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – εντολή δείξε με φρ