Στατιστικά στοιχεία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Α1

27

Α2

26

Α3

24

Α4

26

Β1 28

B2

28

Β3

20

Β4

20

Γ1

26

Γ2

27

Γ3

26

Γ4

27

Γ5

14

ΣΥΝΟΛΟ

319

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση